Wilt u een bijdrage voor een activiteit ontvangen?

Veel ouderen vinden het fijn om deel te nemen aan culturele, sociale of muzikale bijeenkomsten. Deze activiteiten dragen bij aan het tegengaan van vereenzaming en hebben vaak een positief effect op het welzijn van de ouderen. Wilt u een binnenkort een activiteit voor ouderen organiseren en wilt u hiervoor een bijdrage ontvangen? Bekijk of u aan de criteria voldoet en vraag ondersteuning aan!

Zingeving voor ouderen

Helaas zijn er in de ouderenzorg steeds minder financiële middelen beschikbaar om initiatieven op dit vlak mogelijk te maken. Stichting Vrienden van Sint Joannes de Deo is een erkende ANBI die zich richt op het welzijn van ouderen. De stichting ondersteunt kleinschalige activiteiten en voorzieningen op het terrein van zingeving, levensbeschouwing en persoonlijke waarden en normen van ouderen in Amsterdam en omgeving.

Over ons